+ 33 329 847 385 nantrise@orange.fr

Flora en Fauna

De Natuur in de Meuse en Argonne is door zijn diversiteit aan landschapstypen voorzien van een opmerkelijke avifauna en flora.
Het landschap bestaat uit bossen, meren, akkers en houtwallen. Wie bos zegt, denkt meteen aan reeën, wilde zwijnen en de vos. Die komen dan ook in ruime mate voor, ook de das is nog steeds goed vertegenwoordigd in de streek.
Door de aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten is dit gebied een “must” voor vogelaars en mensen die van de natuur houden. Doortrekkende kraanvogels in het voor en najaar geven een beeld hoe mooi de natuur is. De regio’s herbergen behoorlijke populaties van elders zeldzame soorten, bijvoorbeeld kraanvogel, hop, bijeneter, draaihals, roerdomp, grote karekiet.
De flora in het gebied is ook boeiend, met soorten die in Nederland niet meer voorkomen.

De natuur in de Meuse en Argonne is kijken zien en leren kennen, de streek nodigt u hiertoe uit.